ఆలయ కార్యకలాపాలు

image
December 27, 2020

Cherpulassery Puthanalkal Bhagavathi Temple, Reception And Tree Plantation

"Punyam Poongavanam" as part of Palakkad District Karma Projects, Poojapushpadhyana Dedication, Cherpulasse ...

మరిన్ని చూడండి